Quotes

Årets aktivitet sålangt

Liten oppdatering av året så langt da nettsiden har vært nede grunnet serverproblemer. -Vi har hatt totalt 22 søndagspill så langt i år. Vi kommer til å trappe opp aktiviteten nå utover høsten og vinteren, da det er mange som reiser vekk på spill på våren/sommeren. Vi fortsetter å veksle mellom Innebygget vårt på Dale [Les mer]

OP: Foxtrot Landing

9. April arrangerte RAS årets første MILSIM på Tjåland. Hele 60 deltakere var påmeldt det 6(++) timers lange MILSIM. OP: Foxtrot Landing er første spill i en serie hvor den norske bondemilitsen utfordrer staten Norge og Forsvaret. Målet for bondemilitsen var å motta støtte, i form av missiler, fra amerikanske styrker. Videre å armere disse [Les mer]

Høsten 2021

Klubben starter igjen opp sin aktivitet etter sommeren.Det er for tiden ingen koronarestriksjoner som gjelder for idrett, så våre arrangementer kjøres som vanlig. Vi prøver dog å holde 2 meteren der dette er mulig. Rogaland Airsoft (RAS) hadde rundt 20 medlemmer som deltok på OP: Borderline i august 20, som det største laget. Dette var [Les mer]