NB: SØRG FOR AT DU KAN REGLENE FØR SPILLET! AT DU IKKE HAR LEST DE ER IKKE EN UNNSKYLDNING!

Juks eller andre regelbrudd kan føre til reaksjoner fra spill ledelse. I tillegg til disse, skal du også kunne NASF sine regler. I våre spill legger vi ofte stor vekt på militær simulering.


FØLGENDE REGLER ER SÆRREGLER SOM GJELDER KUN FOR SPILL PÅ «FORT DALE»

Ved Fort Dale er det krav om munn/tann beskyttelse og hørselvern. Det er ikke lov med øreplugger eller lignende, de må være heldekkende.

Våpen
NASF sine FPS-regler er gjeldende, klasse A. Har du et nytt våpen så skal det chrones før du spiller med det. Klubben har chrono. Alle skal chrones.

0-300 FPS / Opp til 0.9 Joule: SIBO lovlig.
Våpen i denne klassen er de eneste som er lovlige å bruke ved «Fort Dale».

(FPS måles med 0.20 kuler, mens Joule måles med de kulene du bruker)

RAS har ingen begrensning på magasinkapasitet, men vi anbefaler midcaps.

Kan det unngås å skyte folk i fjeset så prøver en på det. Skulle en havne i en situasjon hvor motstanderens fjes er alt en ser så er det innafor å skyte.

Forutsett at de oppfølger kravene over, så er alle typer våpen tillatt.

LARP våpen, gummi kniver og andre «fantasy» kniver/sverd/økser er ikke tillatt.

PANG-regelen
Denne regelen utgår.

SIBO/CQB

“Våpen uten eier” skal ikke forekomme. For å unngå farlige situasjoner, skal du ALLTID se hva du skyter på. Det skal ikke forekomme noen som helst form for «gangster skyting» eller annet tull en har sett på film hvor folk slenger våpen rundt hjørner, dører eller lignende. Kolbe til skulder når en skyter. Motstander skal ikke bare se våpen, men også hvem som skyter.

Pyro
Røyk granater vil være lov.
Alle forhånds godkjente granater som sier «pang» er lov.

Skjold

Dersom en ønsker å benytte skjold på Fort Dale må skjoldet veie minst(!) 20 kg. Utforming av skjoldet kan en fritt bestemme selv. Eventuelle lys effekter på skjoldet kan ikke overgå NASF sine krav til lumen.

Spawn
10 minutter spawn tid fra du kommer inn. Dette gjelder dersom du ikke får beskjed om noe annet. På alle spill vil det bli informert om spillets spawn regler. Disse kan variere noe fra spill til spill, spill leder informerer.

Medic
Unntak fra disse reglene kan forekomme på spill. I så fall vil det bli informert om dette.

Ved hjelp av tourniquet (TQ) kan en spiller ta et ekstra treff. Det fungerer slik at dersom du blir truffet, kan hvem som helst andre enn deg sette TQ på din arm og du er tilbake i spill. Blir du truffet med TQ på må du ha hjelp av Medic, men du kan ikke ta av TQ før du er i Safezone. Spillere er selv ansvarlige for å ha med egen TQ og denne skal bæres lett tilgjengelig på kropp. (Innført i 2022)

1 Medic pr. 5 mann på laget. Måten dette fungerer på er at en medic bruker 2 minutt håndspåleggelse ved «healing». Dette kan skje 2 ganger. Blir du truffet for 3 gang, må du tilbake til spawn. Må du bli «healet» av en vanlig medspiller, tar samme prosessen 10 minutt. All behandling av både medic eller medspiller SKAL foregå ved at du sitter på kne elle rompe. Dette for å hindre at folk bruker sårede som dekning. Medic eller medspillere har mulighet for å dra spillere i sikkerhet før behandling begynner. Dette skal foregå på en måte som ville vært realistisk. Er du i tvil, så spør etter en demonstrasjon.

Blødningstid er 5 minutt. Når en blir du skutt, så MÅ en ligge 5 minutt før en kan bevege seg tilbake til spawn. Blir behandling av medic eller medspiller startet innen 15 minutt fra en er skutt kan en reddes. Ligger en over 15 minutt må en tilbake til spawn. HUSK KLOKKE!

Grunnet smale ganger og trange rom er det lov å flytte seg om en er død, da av sikkerhetsmessige årsaker.

Døde menn snakker IKKE. Ikke med andre døde som ligger heller, De kan snakke sammen på vei tilbake til spawn og i spawn. De har lov til å rope på medic/sanitet. De husker heller ingenting fra før de ble skutt.

Er du usikker på om du ble truffet, så BLE du truffet! Alt utstyr du har på kropp, det være seg vester, hjelmer, sekker o.l. gjelder som “deg”. Unntaket er våpen og rikosjetter. Når du blir truffet, skal du legge deg ned om mulig, og rope høyt og tydelig “Treff/Død mann”. Death rag skal også på så raskt som mulig. Dersom du ikke har, vil det vil være ønskelig at du skaffer deg en snarest. En oransj klut til 5,- kr gjør susen, evt. andre signal plagg. Death rag legges oppå hodet, eller en synlig plass, slik at det ikke er tvil om at du er truffet. Det er ingen toleranse for folk som ikke tar treff. Kommer det inn flere beskjeder om ett vedkommende som ikke tar treff, vil vedkommende få en advarsel. Gjentar dette seg vil vedkommende bli bortvist fra «Fort Dale».

Skulle du oppdage en person som gjentatte ganger ikke tar treff så skal du ikke ta dette opp med vedkommende under spill. Det tas opp i safezone etter fullført spill. Vi skal ikke ha folk som står ute på spillområdet og diskuterer eller krangler ang. hvem som tok og hvem som ikke tok treff. Personer som singler ut de som ikke tar treff under spill for å krangle/diskutere treff vil bli behandlet likt som de som ikke tar treff. RAS har nulltoleranse for krangling om treff under spill.


Krigsfanger utgår!

Radio
Grunnet nye regler fra Nkom (Norsk Kommunikasjons Myndighet) om privat bruk av PMR så RAS valgt å sette opp nye regler for radiobruk. Ifølge Nkom må enhver som ønsker å bruke PMR i Norge ha lisens. Denne kan søkes på via Nkom sine nettsider og koster ca. 210kr i året.

Når en dukker opp på RAS med egen PMR er det fra RAS sin side forutinntatt at brukeren har lisens. RAS kommer ikke til å «leke politi» å løpe etter folk å få fremvist lisens. Har en med radio på RAS ser RAS det som en selvfølge at du har alt på det rette og lisensen er i orden.

Det samme gjelder for Zodiac radioer.

For de som har Bowman radio er det ikke noe nasjonalt regelverk som begrenser bruken. Bowman kommuniserer kun med Bowman over korte distanser og utgjør derfor ingen problemer for noen.

Spill stopp
Er det noen som roper “game-off” så skal alle som hører dette gjenta det.
Skulle det være noen som skader seg alvorlig, skal spill ledelse varsles umiddelbart. Ser du med engang at Ambulanse personell trengs, så ikke nøl med å ringe 113. Gjør OBS, på dårlig dekning for enkelte i området. De som har Telenor har fin dekning.

Skulle det komme sivile inn bygget må andre spillere gjøres klar over dette, ved at det ropes “sivile” veldig høyt flere ganger av alle på område. Spill ledelse skal også varsles. Sørg for at vedkommende er ute av området før spill fortsettes. Skulle det være nødvendig å snakke med sivile på området, legger du fra deg våpen før du beveger deg mot vedkommende. Det er ikke mye turgåere i området dette er kun i tilfelle.

For noen ble sikkert dette veldig mye regler, men tenk sikkerhet først, og husk, det er kameratene deres dere skyter på … Vi gjør dette for å ha det gøy, og skader e.l. er aldri gøy!

Seniorprivilegier
– Medlem i minimum 10 år
– Vedkommende kan ta spillavgjørelser under spill.
– Vedkommende kan arrangere spill i regi av Rogaland Airsoft (RAS)

Regelverket ble endret: 28.01.2022.
– Klubbleder