OP: Foxtrot Landing

9. April arrangerte RAS årets første MILSIM på Tjåland. Hele 60 deltakere var påmeldt det 6(++) timers lange MILSIM. OP: Foxtrot Landing er første spill i en serie hvor den norske bondemilitsen utfordrer staten Norge og Forsvaret. Målet for bondemilitsen var å motta støtte, i form av missiler, fra amerikanske styrker. Videre å armere disse og rette dem mot Stortingets vestre fløy. Forsvarets oppgave var, selvsagt, å sette en stopper for dette.