NB: SØRG FOR AT DU KAN REGLENE FØR SPILLET! AT DU IKKE HAR LEST DE ER IKKE EN UNNSKYLDNING!

For regler ved «Fort Dale» se egen side.

Juks eller andre regelbrudd kan føre til reaksjoner fra spill ledelse. I tillegg til disse, skal du også kunne NASF sine regler.

Spilleder forbeholder seg retten til å legge til ytterligere regler ved spill samt stramme inn på eksisterende regler om de ser det som nødvendig eller spillmessig relevant.

I våre spill legger vi ofte stor vekt på militær simulering (MILSIM).
———————————————————————————————————-
Våpen
NASF sine FPS regler er gjeldende, klasse A og klasse J. Har du et nytt våpen så skal det chrones før du spiller med det. Flere i klubben har chrono og det er også vanlig at folk tar med dette på spill.

0-300 FPS / Opp til 0.9 Joule: SIBO lovlig.
0-350 FPS / Opp til 1.2 Joule: Full auto. Bruk sunn fornuft.
350-450 FPS / Opp til 2 Joule: Kun semi. 20 meter sikkerhetsavstand.
450-550 FPS / Opp til 3 Joule: Kun bolt action våpen. 30 meter sikkerhetsavstand.
Opp til 450 fps: Montert på bil. Se regler for kjøretøy lengre nede.

(FPS måles med 0.20 kuler og Joule måles med de kulene du bruker)

Det er krav om sekundærvåpen som chrones til under 350 FPS / Opp til 1.2 Joule ved bruk av våpen med sikkerhetsavstand (alle våpen som chrones til over 350 FPS / Opp til 1.2 Joule). (Innført 01.01.2019)

RAS har ingen begrensning på magasinkapasitet eller krav til magasin type, men vi anbefaler midcaps.

Kan det unngås å skyte folk i ansikt så prøv på det. Skulle en havne i en situasjon hvor motstanderens ansikt er alt en ser så er det innafor å skyte.

Alle HPA og gass våpen skal plomberes med strips etter chroning. HPA og gass våpen vil bli chronet minst en gang hvert fjerde spill.

PANG-regelen
Skulle en klare å snike seg innpå en person så er det lov å benytte seg av PANG-regelen. Istedenfor å skyte vedkommende så sier du «PANG» for å indikere at personen du har sneket deg opp på er tatt ut. Dette for å forhindre personskade. PANG-regelen kan også brukes i bunkeren. Dersom en benytter PANG-regelen i bunker så forutsetter det at en har SIBO lovlig våpen. En kan IKKE benytte seg av PANG-regelen dersom en ikke kunne ha skutt den en sniker seg innpå. Altså, er en tom for kuler, gass eller strøm så kan en ikke benytte PANG-regelen.

Dette er en regel som kun brukes i situasjoner hvor du har tydelig overraskelsesmoment og bevisst velger å ikke skyte personen du overrasker. Vedkommende kan velge å ikke ta treff, og vil dermed risikere skuddet du ville unngå. Å ta treff etter PANG-regelen er en «gentleman’s call». 

SIBO/CQB
Sitat fra NASF regler: “Det må utøves skjønn ved spilling rundt bygninger. Området «10 meter og nærmere» en bygning må anses som ”innendørs” ”.
RAS har to bunkere som blir brukt i spill. For å unngå farlige situasjoner så gjelder SIBO regler rundt disse to bunkerne. Det er spillerens eget ansvar å sørge for at deres eget våpen er innenfor grensen samt huske på «semi only» regelen i SIBO.

“Våpen uten eier” skal ikke forekomme. For å unngå farlige situasjoner, skal du ALLTID se hva du skyter på. Det skal ikke forekomme noen som helst form for «gangster skyting» eller annet tull en har sett på film hvor folk slenger våpen rundt trær, steiner eller rundt et hjørne. Kolbe til skulder når en skyter. Motstander skal ikke bare se våpen, men også hvem som skyter.

40mm våpen vil kunne ta ut alt personell i en bunker. Kulene må treffe bunkeren. I tillegg skal han som skjøt, skrike; Bunker 1 (den lille), eller 2 (den store), er tatt ut. Vedkommende som er inne i bunkers legger seg da ned som ved et vanlig treff.

Pyro
Røyk granater fra Enola Gaye er eneste tillatte røykgranater.
(Denne regelen utgår mellom 15. april og 15. september hvert år)

Ingen form for ting som sier *pang* er lov, med unntak for noe spilledelse skulle lage til.

Spawn
10 minutter spawn tid fra du kommer inn. Dette gjelder dersom du ikke får beskjed om noe annet. På alle spill vil det bli informert om spillets spawn regler. Disse kan variere noe fra spill til spill basert på vær, vind eller spilleder.

Medic
Unntak fra disse reglene kan forekomme på spill. I så fall vil det bli informert om dette.

Ved hjelp av tourniquet (TQ) kan en spiller ta et ekstra treff. Det fungerer slik at dersom du blir truffet, kan hvem som helst andre enn deg sette TQ på din arm og du er tilbake i spill. Blir du truffet med TQ på må du ha hjelp av Medic, men du kan ikke ta av TQ før du er i Safezone. Spillere er selv ansvarlige for å ha med egen TQ og denne skal bæres lett tilgjengelig på kropp. (Innført i 2022)

1 Medic pr. 5 mann på laget. Hver spiller bør sørge for å ta med 2 stk. enkeltmannspakker. Utenom det har medic lov å ha med 10 enkeltmannspakker på kropp. Måten dette fungerer på er at blir du skutt, så må medic komme bort til deg og binde enkeltmannspakke rundt området du er truffet. Dette kan skje 2 ganger. Blir du truffet for 3 gang, må du tilbake til spawn. I spawn kan du ta av enkeltmannspakkene. En medic bruker 2 minutt håndpåleggelse ved healing. Må du bli healet av en vanlig medspiller, tar samme prosessen 10 minutt. All behandling av både medic eller medspiller SKAL foregå ved at du sitter på kne elle rompe. Dette for å hindre at folk bruker sårede som dekning. Medic eller medspillere har mulighet for å dra spillere i sikkerhet før behandling begynner. Dette skal foregå på en måte som ville vært realistisk. Er du i tvil, så spør etter en demonstrasjon.

Blødtid er 5 minutt. Når en blir du skutt, så MÅ en ligge 5 minutt før en kan bevege seg tilbake til spawn. Blir behandling av medic eller medspiller startet innen 15 minutt fra en er skutt kan en reddes. Ligger en over 15 minutt må en tilbake til spawn. HUSK KLOKKE!

Knifekill utgår, men kommer du nær nok en person så gjelder PANG-regelen.

Døde menn snakker IKKE. De har lov til å rope på medic/sanitet. De husker heller ingenting fra før de ble skutt.

Er du usikker på om du ble truffet, så ble du truffet. Alt utstyr du har på kropp, det være seg vester, hjelmer, sekker o.l. gjelder som “deg”. Unntaket er våpen og rikosjetter. Når du blir truffet, skal du legge deg ned om mulig, og rope høyt og tydelig “Treff/Død mann”. Death rag skal også på så raskt som mulig. Dersom du ikke har, vil det vil være ønskelig at du skaffer deg en snarest. En orange klut til 5,- kr gjør susen, evt. andre signal plagg. Death rag legges oppå hodet slik at det ikke er tvil om at du er truffet. Det er ingen toleranse for folk som ikke tar treff. Kommer det inn flere beskjeder om ett vedkommende som ikke tar treff, vil vedkommende få en advarsel. Gjentar dette seg vil vedkommende bli bortvist fra spillområdet.

Skulle du oppdage en person som gjentatte ganger ikke tar treff så skal du ikke ta dette opp med vedkommende under spill. Det tas opp i safezone etter fullført spill. Vi skal ikke ha folk som står ute på spillområdet og diskuterer eller krangler ang. hvem som tok og hvem som ikke tok treff. Personer som singler ut de som ikke tar treff under spill for å krangle/diskutere treff vil bli behandlet likt som de som ikke tar treff. RAS har nulltoleranse for krangling om treff under spill.

Krigsfanger utgår! Bruk “pang-regel”.

Radio
Grunnet nye regler fra Nkom (Norsk Kommunikasjons Myndighet) om privat bruk av PMR så RAS valgt å sette opp nye regler for radiobruk. Ifølge Nkom må enhver som ønsker å bruke PMR i Norge ha lisens. Denne kan søkes på via Nkom sine nettsider og koster ca. 210kr i året (pris fra 2019).

Når en dukker opp på RAS med egen PMR er det fra RAS sin side forutinntatt at brukeren har lisens. RAS kommer ikke til å «leke politi» å løpe etter folk å få fremvist lisens. Har en med radio på RAS ser RAS det som en selvfølge at du har alt på det rette og lisensen er i orden.

Det samme gjelder for Zodiac radioer.

For de som har Bowman radio er det ikke noe nasjonalt regelverk som begrenser bruken. Bowman kommuniserer kun med Bowman over korte distanser og utgjør derfor ingen problemer for noen.

Kjøretøy
Kjøretøyet kan bare kjøre på vei. Ingen form for kjøretøy skal ut i skogen eller av veien med mindre det er av medisinsk (ekte) nødvendighet. Under ingen omstendigheter skal bilen kjøre ut på dyrket mark.

20 km i timen er max fartsgrensen på alle kjøretøy som beveger seg inne på spillområdet. Husk at det er store mengder spillere til fots i området. Når kjøretøy kommer i kontakt med spiller til fots, skal farten senkes til et nivå hvor føreren av kjøretøyet har kontroll.

Hvis en spiller ligger i terrenget, og et kjøretøy kommer så nær at han føler det ikke er forsvarlig, skal han straks gi seg til kjenne for kjøretøyet. Såret personell som ligger i veien for kjøretøy, skal forflytte seg vekk fra området kjøretøyet skal kjøre i når det er nødvendig.

Alle kjøretøy skal ha eget ”offgame” flagg. Dette skal være gult eller orange, og skal brukes når kjøretøyet er slått ut, eller beveger seg på noen som helst måte utenfor spillet, Nødblink fungerer og.

Når flagget er oppe / nødblink på, skal det verken skytes på eller fra bilen.

Fører av bil velger selv om vinduer på bil skal være åpne eller ikke. Denne avgjørelsen skal tas før spill, og vil gjelde fra spillstart til spillslutt. Det blir ikke lov å endre denne avgjørelsen under spill.

Bilfører må ha gyldig sertifikat som er gjeldende for kjøretøyet.

Det er på ingen måte lov å ødelegge, kapre eller stjele kjøretøy under spillet. Ingen andre enn sjåfør, eier og brukere av bil kan åpne dører, vindu etc., gå inn i bil eller gjøre noe med bilen annet enn å ta den ut.

Våpen på bil
Våpen på bil skal være fastmontert ca. 2m over bakken. Det skal ikke være mulig å flytte eller løsne dette våpenet under spill.

For HPA våpen på bil: tank og regulator skal være festet til bil, men våpen kan tas av og kobles til ekstern tank og regulator.

Våpen, på bil, som oppfyller overnevnte krav kan chrones til 0 – 450 FPS / Opp til 2 Joule.

Hvordan ta ut kjøretøy
40 mm airsoft granater/våpen, som for eksempel M203.

Ved bruk av 40 mm airsoft granater teller treffet vist en betydelig del av kulen treffer bilen. Hvis du bommer med 99% av kulene, men 1 enkelt BB treffer bilen, teller det ikke som et treff. Det skal ikke være tvil for de som sitter inni bilen om at det var en 40 mm airsoft granat som traff dem.

Ved 40 mm skudd på bil skal fører stoppe bilen, og bilen regnes som at den brenner. Personell skal umiddelbart ut av bilen (30 sekunder). Sjåfør regnes som del av bil og blir tatt ut med bil. Deretter kan bilen kun kjøres til spawn. Der kan den spawne igjen ved vanlige tidspunkt.

Sjåfør kan, når som helst, forlate bil, men vil bli regnet som del av bilen så lenge vedkommende er i fysisk kontakt med bilen eller befinner seg i umiddelbar nærhet til bilen.

Dersom bil står stille kan en ta seg frem til førersiden og dunke på vindu. Dette har samme effekt på bil som 40 mm, og alt personell i bil har mulighet til å forlate bil som ved treff av 40 mm. Dette teller som «PANG-regel» *** for bil, og sjåfør kan velge å ikke ta dette som «treff».

(***:Dette er en regel som kun brukes i situasjoner hvor du har tydelig overraskelsesmoment. Sjåfør kan velge å ikke ta det som et «treff». Å ta treff etter PANG-regelen er en «gentleman’s call».)

Spill stopp
Er det noen som roper “game-off” så skal alle som hører dette gjenta det.
Skulle det være noen som skader seg alvorlig, skal spilledelse varsles umiddelbart. Ser du med engang at Ambulanse personnel trengs, så ikke nøl med å ringe 113. Gjør OBS, på dårlig dekning for enkelte i området. De som har Telenor har fin dekning.

Skulle det komme sivile inn på området må andre spillere gjøres klar over dette, ved at det ropes “sivile” veldig høyt flere ganger av alle på område. Spill ledelse skal også varsles. Sørg for at vedkommende er ute av området før spill fortsettes. Skulle det være nødvendig å snakke med sivile på området, legger du fra deg våpen før du beveger deg mot vedkommende. Det er ikke mye turgåere i området, dette er kun i tilfelle.

Seniorprivilegier
– Medlem i minimum 10 år
– Vedkommende kan ta spillavgjørelser under spill.
– Vedkommende kan arrangere spill i regi av Rogaland Airsoft (RAS).

For noen ble sikkert dette veldig mye regler, men tenk sikkerhet først, og husk, det er kameratene deres dere skyter på… Vi gjør dette for å ha det gøy, og skader er aldri gøy!

Regelverket ble sist endret: 18.04.2022.
– Klubbleder