(Dette er en direkte kopi av den offesielle meldingen til Norges Airsoft Forbund)
(Mer informasjon finnes i Våpenlovens § 7, § 10 og § 29 )

Siden du leser denne siden kan det hende at du har et barn som eier eller har vist interesse for airsoft. Vi i NASF er kjent med at enkle airsoftvåpen-modeller, som oftest pistoler eller rifler som må trekkes opp mellom hvert skudd, er å finne hos unge barn. Her er det viktig at airsoftvåpen taes på alvor og at foreldre er bevisst på at airsoftvåpen ikke er leketøy.
Et airsoftvåpen kan være farlig hvis det blir avfyrt i øyet på en person da kulen vil kunne gjøre deg blind. Uansett hvor på kroppen man blir truffet er dette ubehagelig og man må derfor ikke skyte på mennesker (eller dyr) med mindre det foregår i et organisert spill med frivillige deltagere som har på seg godkjent beskyttelsesutstyr.

Det er 18 års aldersgrense på airsoftvåpen i Norge. Dette følger av våpenloven, og et brudd på denne aldersgrensen er et brudd på våpenloven, en lov som har en strafferamme på bøter eller fengsel inntil 2 år! Det er foreldrenes ansvar at deres barn ikke bruker airsoftvåpen som leketøy, hvis det oppstår en ulykke vil foreldrene være strafferettslig ansvarlig. Alle seriøse butikker håndhever selvsagt denne aldersgrensen, og det er viktig at dere som foreldre ikke kjøper airsoftvåpen til deres barn fordi de ikke får kjøpt våpenet selv.

Våre råd til deg avhenger av hvor gammelt ditt barn er og hvordan våpenet brukes.

Hvis ditt barn er over 18 år er vedkommende ikke lenger ett barn og må ta ansvar for sine egne handlinger

Hvis ditt barn bare liker å skyte med våpenet anbefaler vi at foreldrene tar kontroll over våpenet. Det er ingenting i veien for at du kan for eksempel skyte på blink sammen med barnet, men husk at du hele tiden må ha kontroll og at det er du som er ansvarlig. Lås våpenet forsvarlig bort når det ikke er i bruk. Hvis barnet kan læres god våpenkultur har dere kommet langt på vei.

Hvis barnet ikke eier airsoftvåpen, men ønsker å kjøpe, kan det være mer interessant for dere å kjøpe en vanlig luftpistol til dette formålet. En luftpistol er lettere å skyte med og kan brukes på litt lengre avstander. En vanlig luftpistol skal derimot ikke brukes til noe annet enn blinkskyting!

Hvis ditt barn kun eier et våpen uten noen fornuftig grunn er det god grunn til å beslaglegge våpenet. Det har vært flere hendelser hvor barn har skutt på personer på gata eller tatt med airsoftvåpen på skolen. Dette er både ulovlig og kan være farlig. Foreldrene er strafferettslig ansvarlig for kriminelle handlinger barnet gjør før det fyller 15. Et brudd på våpenloven skal ikke tas lett på og dere kan beslaglegge/destruere våpenet med Norges Lover i ryggen. Foreslå gjerne for barnet at han/hun kan skyte på blink sammen med foreldrene.