Høsten 2021

Klubben starter igjen opp sin aktivitet etter sommeren.
Det er for tiden ingen koronarestriksjoner som gjelder for idrett, så våre arrangementer kjøres som vanlig. Vi prøver dog å holde 2 meteren der dette er mulig.

Rogaland Airsoft (RAS) hadde rundt 20 medlemmer som deltok på OP: Borderline i august 20, som det største laget. Dette var det eneste større spillet i Norge i 2021.