Endring i reglene fra 1. januar

Grunnet en del uheldige situasjoner under spill i 2018 har et samlet årsmøte valgt å innføre følgende endring i reglene: Det er krav om sekundærvåpen som chrones til under 350 fps ved bruk av våpen med sikkerhetsavstand (alle våpen som chrones til over 350 fps). Personer som ønsker å benytte våpen som chrones til over [Les mer]