Nye bålbrenningsregler

Siden vi ofte er ute i skog og mark med vår hobby, samt at mange som driver med Airsoft også er natur- /tur-glade mennesker. Ønsker jeg bare å bruke anledningen til å minne på/informere om de nye bålbrenningsregler som kom i fjord. Hovedregelen om bål står i forskrift om brannforebygging § 3 tredje ledd og lyder slik: [Les mer]

Februar 2017

RAS arrangerte totalt 3 spill i februar, med oppmøte gjennomsnitt på 20stk, noe som er helt fantastisk. Fastelaven ble selvførgelig også feiret den 26 Februar med Bolle-søndagsspill (BYO bolle) Siden vi har vært heldige med godt vær på spill har vi hatt annledningen til å bruke store deler av spillområdet, og ikke bare begrense oss [Les mer]

Januar 2017

I Januar 2017 ble det gjennomført 2 spill, et helge spill og et medlemspill. Årets første spill ble arrangert 8 Januar med over 20 deltagende spillere. God stevning selv i det sure været, gjorde det til en super bra Airsoft søndag. Årets andre spill, men også det første medlemspillet ble arrangert på Vigrestad. 14 håpefulle [Les mer]

Årsmøte 2016

Onsdag 7. Desember 2016, ble det avholdt årsmøte for medlemme i RAS på Kleppe Barnaskule Totalt møtte 11 medlemer. Under møtet ble den generelle statusen i klubben gjennomgått, samt den økonomiske situasjonen i klubben. Styret la fram liste over ting de ønsker å kjøpe inn til klubben, samt ønske om å gjennomføre et storspill i [Les mer]