Endring i reglene fra 1. januar

Grunnet en del uheldige situasjoner under spill i 2018 har et samlet årsmøte valgt å innføre følgende endring i reglene:

Det er krav om sekundærvåpen som chrones til under 350 fps ved bruk av våpen med sikkerhetsavstand (alle våpen som chrones til over 350 fps).

Personer som ønsker å benytte våpen som chrones til over 350 fps må nå også bringe med seg et våpen som chrones til under 350 fps. Dette sekundærvåpenet kan selvfølgelig være hva som helst, forutsett at det chrones til under 350 fps.