Sommeren 2019

Da er sommeren i full gang for Rogaland Airsoft (RAS). Til nå har vi vært meget flinke med å arrangere spill ved både «Fort Dale» og på Tjåland. Vi prøvde oss også på et aldri så lite hverdagsspill på onsdag 12. juni (bilder fra spillet finner du i Galleri 2019). Trolig blir dette noe vi fortsetter med gjennom sommeren.

Videre skal klubben arrangere dugnad på «Fort Dale» hvor vi skal åpne en del vegger for å trekke fokuset litt vekk i fra gangen og inn i de 18 – 20 rommene vi har pr. etasje. I dag foregår store deler av spillet i gangene, da rommene verken tilbyr dekke, trygghet eller er til hinder for angripende lag.

– Klubbleder