Nye bålbrenningsregler

Siden vi ofte er ute i skog og mark med vår hobby, samt at mange som driver med Airsoft også er natur- /tur-glade mennesker. Ønsker jeg bare å bruke anledningen til å minne på/informere om de nye bålbrenningsregler som kom i fjord. Hovedregelen om bål står i forskrift om brannforebygging § 3 tredje ledd og lyder slik:

«Det er i tidsrommet 15. april til 15. september forbudt å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark uten tillatelse fra kommunen. Kommunestyret selv kan gjennom lokal forskrift fravike dette forbudet dersom lokale forhold tilsier det. Det er likevel tillatt å gjøre opp ild der det åpenbart ikke kan medføre brann.»

Kort oppsummert: Bållystne må nå i høyere grad enn før, bruke hodet når en vil varme opp vann til Drytech sin.