Februar 2017

RAS arrangerte totalt 3 spill i februar, med oppmøte gjennomsnitt på 20stk, noe som er helt fantastisk.
Fastelaven ble selvførgelig også feiret den 26 Februar med Bolle-søndagsspill (BYO bolle)

Siden vi har vært heldige med godt vær på spill har vi hatt annledningen til å bruke store deler av spillområdet, og ikke bare begrense oss til skogen. Dette gjør det både mer fysisk krevende men også mye mer morro, med mange myligheter for taktiske bevegleser og varriert terreng.