Søndagsspill 02 Feb 2014

Det ble i dag avholdt spill på Tjåland, hvor 10 medlemmer og gjester møtte opp. Det ble litt variert spill i skogen grunnet MYE vind i området. Det ble kjørt et scenario, med et angripende lag som skulle ta ut og sprenge SAM-siten, og et forsvarende lag.

Klubben takker for oppmøte og en kjempe dag!

From Rogaland Airsoft 2014
From Rogaland Airsoft 2014