Søndags spill 06 April 2014

Det ble i går avholdt søndagsspill, hvor 15 fremmøtte stilte klare, både langvarige medlemmer og nye. Det ble kjørt et lengre scenario der en drone hadde blitt skutt ned i fiendtlig område og skulle lokaliseres og sikres, samt sprenge SAM-siten for å åpne himmelen for flere droneturer.

Etter lange kamper klarte det ene laget omsider å lokalisere og sikre dronen, og 2 mann flanket rundt kampen og sikret og eliminerte SAM-siten. Etterpå ble de overkjørt av store fiendtlige styrker som lyktes i å skaffe seg dronen.

Klubben takker for oppmøte og hyggelig spill.

Photo: Solveig Kvadsheim

Flere bilde: Gallery