November og Desember

Da var sessongen 2017 over. Igennom årets 2 siste måneder har RAS arrangert 6 spill, hvor 1 har vært en medlemspill (kun for medlemmer). Totalt i 2017 har klubben arrangert 29 spill + deltagelse på bootcamp og Berget Events. Det betyr at det har vært spill på over halvparten av årets 52 uker. Så stort klapp på skulderen til medlemmer og inisativ tagere.

Det ble også på slutten av året gjennomført en åresmøte hvor det ble valgt inn nytt styre.
Det nye styret består av:

Marius Svanteson Løhre- Klubbleder
Kjell Arne Haugvaldstad -WebMaster
Andre Klauset- Kasserer
Endre Åkesson- Medlems ansvarlig
Kjetil Sværen- Styremedlem

Marius Jochem- Vara /utstyrs forvalter

Vi takker det gamle styret for insatsen:

Sigbjørn A. Hansen
Terje Larsen
Håkon Katrud
Odd Reidar Fuglestad
Andreas Henriksen

God Jul og Godt Nytt år!