Årsmøte 2016

Onsdag 7. Desember 2016, ble det avholdt årsmøte for medlemme i RAS på Kleppe Barnaskule
Totalt møtte 11 medlemer.

Under møtet ble den generelle statusen i klubben gjennomgått, samt den økonomiske situasjonen i klubben. Styret la fram liste over ting de ønsker å kjøpe inn til klubben, samt ønske om å gjennomføre et storspill i 2017: