Årsmøte 2014 og OP: Just Cause

Årsmøte 2014

Mandag 17. November 2014, kl 19:00 ble det avholdt årsmøte for Rogaland Airsoft Klubb. Av klubbens medlemmer var det 15stk som valgte å møte.

Under møtet ble Andreas Henriksen valgt inn som nytt styremedlem som avtager for Ørjan Langeland (resterende 1års periode). Andreas vill fortsette i rollen som Webmaster.
Vi sier Tusen Takk til Ørjan for innsatsen i styret!

Styret informerte medlemmene om status for Rogaland Airsoft: medlemmer, økonomi og spill aktiviteter. Det var enighet om at spill aktiviteten har vært bra, og Håkon Katrud fortsetter med ansvaret og oppfølging av spill kalenderen. Medlemmer står fritt til og skrive på forumet om dem ønsker spill utover det som er i spillkalenderen klubben legger opp til.

Andre sak som ble diskutert:
-Fakturering av medlemsavgift
-Storspill 2015/Semi-storspill
-Status gammelt og nye spillområde muligheter.
-Informasjon fra NASF ved Odd Reidar Fuglestad

Møtet ble avsluttet med utdeling av RAS klubb jakkene til de som hadde betalt samt Pizza&Brus til alle oppmøtte. Alle medlemmer kan se den fullstendige møtereferatet på forumet. Andre intresserte bes kontakte Klubbleder for innsyn.

Under er bilde fra møtet,

Flere bilde: Gallery

OP: Just Cause!

Lørdag 22 November, arrangerete RAS et Semi-Storspill med tittelen OP: JUST CAUSE!
Spillet hadde 28 deltakere, med stort sett fint vær selv om det var noe vind med noen små drypp av regn.

Senarioet var som følger:
USA som ville styrte General Norvegia møtte i starten stor motstand av Paramaniacs styrkene. Det kom også etterhvert fram at Paramaniacs smuglerne som hadde blitt oppdaget av USA styrkene hadde måtte legge igjen en koffert med kokain for å komme seg unna. Denne ble senere funnet og brakt til General Norvegia. Paramaniacs som ville ta tilbake landet sitt gjorde et forsøk på å kjempe seg ned på flystripen. Det ble massive tap på begge sider, men til slutt måtte General Norvegia trekke seg tilbake mot skogen. Når USA hadde fått forsterkninger så gikk de til angrep på skogen der Generalen hadde base. De led store tap, men greidde etter en stund å få seg et fotfeste. En av USA soldatene greidde til slutt å ta General Norvegia. Etter dette ble moralen til Panamaniacs styrkene svekket, og til slutt greidde USA styrkene å komme seg helt inn i basen for å finne kokainen. Dette ble tatt med tilbake til flystripen der USA hadde sin base. Oppdraget var å se på som fullført.

Tre bilder fra spillet, foto: Lars Gunnar Erga

Flere bilde: Gallery