2014!

Så da var vi tilbake fra Jule ferie og inn i det nye året! Så først og fremst, godt nytt år!

RAS har da allerede gjennomført årets første spill, dette ble avholdt Søndag 5 Januar hvor 10 stk stilte.

Vi ønsker også å minne Medlemene om å sjekke forum, angående NASF General Forsamling i Mars 2014.

Ved overgangen til det nye året, begynner også Rogaland Airsoft sitt nye styre igang med sine oppgaver. Dette ble valgt ved årsmøtet holdt høsten 2013.

Klubben ønsker i den anledning å takke avtroppende Klubbleder Lars Gunnar Erga for innsatsen.

Det nye styret består av:

Klubbleder
Sigbjørn A. Hansen

Økonomi Ansvarlig
Terje Larsen

Styremedlem/Prosjekt leder
Håkon Katrud

Styremedlem/Utlånsvåpen
Odd Reidar Fuglestad

Område Ansvarlig

Ørjan Langeland

Webmaster (Ikke en del av Styret)
Andreas Henriksen